Obuka: Benefiti upravlja video kampanjom

KAKO DA KREIRATE REKLAMU KOJA DAJE REZULTAT? 
Sertifikovana marketing obuka: Benefiti upravljanja video kampanjom 

Podgorica, Centre Ville: 8-9. mart 2018.

Obučite se kako da koristite funkcionalne i profesionalne alate za Vaše marketinške kampanje, istražite činioce kreiranja i upravljanja video kampanjom, bez obzira da li ste u privatnom, javnom ili NVO sektru – i izgradite komunikacijske rezultate koji Vas uzdižu na viši nivo, sa dugoročnim dejstvom!

 Cilj obuke: upoznavanje sa okolnostima i benefitima kreranja i upravljanja video kampanjom, definisanje ciljnih grupa, definisanje stila, forme i tehnologije, te – međunarodna, regionalna i CG praksa, od ideje i budžeta – do dobitka. Primjeri iz struke, zadaci i rješenja, razlika između tradicionalnih i inovativnih kanala i rješenja komunikacije kroz kampanju (Video, Digital, Print), ulaganje i mjerljivost efekata.
 Kada je u pitanju video kampanja, otkrijte:
– šta je to o čemu – privatni, javni i NVO sektor moraju voditi računa zbog svog napretka,
– šta to Vaša konkurencija odavno primjenjuje i zašto Vas prestiže?
Upoznajte se sa najboljim praktičnim sadržajem baziranim na decenijskom iskustvu u domenu video kampanja, bez obzira da li ste početnik ili se već bavite ovim poslom (uključujući i zaposlene u marketingu i/ili prodaji), te kroz naš rad sa regionalnim i međunarodnim partnerima i klijentima, sagledajte činioce od kojih zavisi kvalitet i profesionalnost Vašeg predstavljanja, te ukupna budućnost Vašeg poslovanja – bez obzira kojom vrstom posla bavili (privatni, javni ili NVO sektor).
Kroz našu obuku upoznajte specifičnosti i parametre regionalnog tržišta, kao i nus-pojave crnogorskog tržišta (tržište malih brojki) po pitanju komunikacije i reklama koje daju rezultat i pomjeraju granice!

KOLIKO JE VIDEO POSTAO VAŽAN?

Nije nova ideja da je – brendovima, kompanijama, organizacijama civilnog i javnog sektora – potrebna strategija video-marketinga. Da se predstave kroz nešto u čemu su najbolji (njihova autentika, specifičnost, njihov doprinos, određena vrlina ili metoda koju koriste) ili da se definišu problemi sa kojima se ta organizacija suočava na nivou kampanje (borba protiv siromaštva, dječijeg prosjačenja, marginalizacije, nepismenosti, zalaganje za određeni zakonski okvir… – što su najčešće aktivnosti javnog i/ili NVO sektora). Dakle, nije nova potreba za strategijom video-marketinga, ali – ono što se promijenilo je to: koliko je video postao važan na svakoj platformi i kanalu komunikacije. To sada više nije samo jedan dio Vaše komunikacijske strategije – već konkretan dokaz koji igra centralnu ulogu u naporima i aktivnostima kampanje, sa dugoročnim dejstvom, čije vrline, ali i nedostaci – ostavljaju višegodišnje tragove. I veoma je važno sa kime to radite. Činjenica u prilog tome: video već predstavlja nezaobilazan dio naše svakodnevice, toliko da Izvršni direktor najbrže-rastuće komunikacijske kompanije – Facebook predviđa da će se ta društvena mreža kroz narednih 5 godina bazirati isključivo na video sadržaju, a da će već u ovoj – 2018. godini: čak 79% saobraćaja na na internetu biti IP Video!
UNAPREĐENJE DJELATNOSTI
Takođe, zbog okolnosti koje se konstantno mijenjaju u regionu, ali i benefita kreiranja i upravljanja video kampanjom, naša produkcija je, zajedno sa svojim partnerima, po pitanju ove marketing obuke iz domena upravljanja video kampanjom – u dvodnevnu Radionicu sakupila svoja decenijska iskustva iz komplementarnih oblasti koje čini video produkciju i marketing, sa ciljem unapređenja ove djelatnosti u CG. Kako bismo Vam ponudili praktična znanja u domenu upravljanja video kampanjama, i kako bi Vam pomogli u tome da Vi formulišete Vaše marketinške potrebe i ideje na najpotpuniji način, u nekoliko povezanih segmenata – sklopili smo priču o video-marketingu u interaktivni dvodnevni workshop sa ciljem unapređenja Vaše edukacije u kreiranju i upravljanju funkcionalne video kampanje koja će Vam – nakon što sa nama otkrijete neophodne tajne ovog zanata – donijeti mjerljive benefite: da detektujete Vaše nedostatke i razumijete svoje marketing-probleme, da ih prevaziđete i preokrenete u Vašu korist!
U ekonomiji – postoji nešto što se tako opipljivo zove DOBIT. Isto tako, postoji i nešto što se zove IZGUBLJENA DOBIT. Video kampanja je jedan od presudnih činilaca koji razdvaja smjer Vašeg poslovanja, VAŠU BUDUĆNOST, između Dobiti i Izgubljene dobiti, bez obzira iz kog sektora dolazili. Sa dugoročnim posljedicama. Razmislite koliko imate znanja na ovu važnu temu.

Zbog interaktivnosti same radionice, te zbog naše bolje i kvalitetnije komunikacije, zbog toga što zaista namjeravamo da dugoročno i kvalitetno sarađujemo: BROJ MJESTA JE OGRANIČEN.

NE ČEKAJTE – Radionica ima i besplatne BONUS-e!
(otkrijte u nastavku)

Podgorica: 8-9. mart 2018, Centre Ville

Cijena obuke iznosi 120.00 € / dan po osobi (+PDV za firme). Za prijave do 3. marta promo cijena je bila 85.00 € / dan po osobi (+PDV za firme), a danas, ekskluzivno – Unija poslodavaca CG – za sve učesnike obuke, koji se prijave od danas do popunjavanja mjesta – OBEZBIJEDILA JE NAVEDENU PROMO CIJENU SA POPUSTOM (85.00 €) . U cijenu je uključen i ručak u hotelu, kao i kafe pauza.

Požurite – jer broj mjesta je ograničen i ova ponuda važi samo do ispunjena brojčane kvote: broj polaznika limitiran iz razloga kvalitetnije komunikacije. Popunite prijavu sa Vašim podacima, a za više detalja pozovite našu kancelariju na 020 663 200 ili nas kontaktirajte na mail office@galileoproduction.com i rezervišite Vaše mjesto. Detalje agende možete pogledati na linku, kao i podatke o organizatoru. Posjetite i naš web sajt – za više zanimljivog sadržaja na ovu temu.

SADRŽAJ I NAMJENA OBUKE?

Kroz našu dvodnevnu obuku za upravljanje video kampanjom, upoznaćete se i naučiti kako da definišete svoje ciljne grupe, definišete stil, formu i tehnologiju, te upoznate se sa međunarodnom, regionalnom i CG praksom i trendovima, sa ciljem da naučite kako da izvučete maksimum iz Vaše video strategije. Upoznaćemo Vas sa fazama stvaranja jedne video kampanje, sa njihovim činiocima, plasmanom, uključujući i skrivene i neplanirane troškove, ali i prostorom za besplatni i gerila-marketing (ukljućujući i product placement), sa onim što Vas niko drugi neće naučiti, a to je, dakle – kako da u našim, crnogorskim uslovima, izvučete maksimum iz kampanje. Primjere iz prakse, zadatke i rješenja – otkriće Vam iskusni profesionalci u domenu rukovođenja video kampanjama, specijalisti produkcije, autori u domenu filmske i TV režije, izrade scenarija i copywriting-a, kao i dizajna zvuka i slike, koji su radili brojne kampanje za ugledne domaće klijente poput: Lovćen banke, Hipotekarne banke, Dukley, Zapad banke, France, Atlas Penzije…, kao i projekte za medjunarodne partnere poput: Britanske ambasade, Ujedninjenih nacija, Fondacije HELP…, te niza nevladinih organizacija.

Dvodnevna obuka namijenjena je kako početnicima tako i onima koji se već bave ovom vrstom posla, za zaposlene u marketingu i prodaji, tj. za sve one koji žele da izvuku maksimum kroz upravljenje video kampanjama, bez obzira da li ste radno angažovani u privatnom, javnom ili NVO sektru – i izgradite rezultate koji pomjeraju granice, sa dugoročnim dejstvom! Menadžmenti kompanija, javnih institucija, nevladih organizacija, studenti, pojedinci vrijedni znanja – naučiće da na najbolji način formulišu svoje ciljeve i ideje, te da kroz poznavanje kreativnog i tehnološkog procesa nastanka i izazova jedne kampanje – na najbolji način izvuku maksimum.

Na kraju obuke se dobija sertfikat za završenu obuku upravljanja video kampanjama.

Dakle, ŠTA ĆETE NAUČITI NA OVOJ OBUCI?

Top 15 elemenata:

1. Kako da utvrdite šta Vam svarno treba kada je u pitanju video-marketing
2. Kako da definišete ciljnu grupu, stil, jezik, formu i tehnologiju video kampanje
3. Kako da video kampanja bude profesionalna i prezentuje Vas na pravi način
4. Kako da Vaša video kampanja bude u trendu i da ljudi obrate pažnju na nju
5. Koliko košta jedna kampanja i kako da odrediš svoj budžet na kvalitetan način
6. Šta je to što košta puno a šta ne košta puno
7. Koje su faze u video kampanji i oko čega treba obratiti pažnju
8. Šta je STVARNO BITNO u video-marketingu: 
međunarodna, regionalna i CG praksa, ideje i budžeti
9. Koji su tehnički parametri snimanja kampanje a koji parametri emitovanja
10. Kako izgledaju pozitivni i negativni primjeri kampanja
11. Šta je produkcija a šta post-produkcija video kampanje, te kada se planiraju
12. Dvanaest koraka koji prevazilaze blokatore
13. Kako da vaš cilj/brend/proizvod/kompanija/organizacija/institucija dobiju benefite za najkraće moguće vrijeme
14. Kako da potpunije RAZUMIJETE ČINIOCE I PRAVILA u kreiranju i upravljanju video kampanjom
15. Šta je to ŠTO MORATE ZNATI O VIDEO-MARKETINGU DA BI VAM SE TRUD ISPLATIO

Rezime: ŠTA DOBIJATE OD NAS NA OVOJ OBUCI?

Prije svega: dobijate naše petnaestogodišnje iskustvo u radu u regionu, kao i iskustva iz naše dugogodišnje međunarodne komunikacije. Obuka je bazirana na nizu veoma konkretnih primjera struke, izazova i mogućnosti crnogorskog tržišta, koje je po logici malih brojeva veoma specifično na Balkanu. Obuka je kreirana na nizu konkretnih dilema i odgovora – onih koji su savladali svoje prepreke uz našu pomoć ili pomoć/iskustvo naših partnera. VEOMA VAŽNO: na samoj obuci ne samo da nas možete konsultovati i postaviti dodatna pitanja u vezi Vašeg cilja/brenda/proizvoda/kompanije/institucije/organizacije – jer, već na kraju prvog dana obuke – daćemo Vam VEOMA VAŽAN BONUS: domaći zadatak na temu Vaše strategije (a na II danu obuke ćemo zajedno analizirati i korigovati važne detalje iz Vaših odgovora) čime stičete važan i besplatan benefit za Vaš brend/proizvod/kompaniju/instituciju/organizaciju ili Vaš cilj – sa kojim precizno i lako dalje možete da se uzdignete na viši nivo, sa dugoročnim dejstvom! Da ne bi gubili vrijeme i novac, da se u budućnosti ne bi našli u izgubljenoj dobiti – Vasa strategija mora biti biti dokazana.

Podgorica: 8-9. mart 2017, Centre Ville

Sertifikovana marketing obuka:
Radionica: BENEFITI UPRAVLJANJA VIDEO KAMPANJOM
Kako da kreirate reklamu koja daje rezultat?

Za više informacija o obuci preuzmite AGENDU

Popust na našu dvodnevnu radionicu:
– svi klijenti Galileo production imaju 25% popusta (pogledajte klijent listu)
– studenti poslijediplomskih studija (bez radnog odnosa) imaju 20%
– studenti osnovnih studija imaju 25% popusta
– studenti FDU Cetinje imaju 100% popusta

Popust se obračunava nakon prijave.

NAUČITE DA KREIRATE I UPRAVLJATE SVOJOM VIDEO KAMPANJOM – i izgradite svoj put ka uspjehu!
Podgorica, Centre Ville: 8-9. mart!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!